CÁ TƯƠI SỐNG

 • Cá Bớp Lát: 359.000đ /1kg.
 • Đầu Đuôi Cá Bớp: 159.000đ /1kg.
 • Cá Chim Trắng: 239.000đ (600-800g) /1kg.
 • Cá Mú Đen: 329.000đ /1kg.
 • Cá Dứa Nguyên Con 289.000đ (1 con 1,5-3kg) /1kg.
 • Cá Khoai: 219.000đ /1kg.
 • Cá Đuối: 289.000đ /1kg.
 • Cá Móm: 189.000đ /1kg.
 • Cá Cơm Than: 149.000đ /1kg.
 • Cá Mó: 149.000đ /1kg.
 • Cá Đù Sóc: 189.000đ /1kg.
 • Kình: 189.000đ /1kg.
 • Cá Mắt Láo: 149.000đ /1kg.
 • Cá Ngừ: 149.000đ /1kg.
 • Cá Chuồn: 169.000đ /1kg.
 • Cá Nục Suôn: 129.000đ /1kg.

CUA GHẸ SỐNG

 • Ghẹ Xanh (4-5 con/kg): 629.000đ /1kg
 • Ghẹ Xanh (6-7 con/kg) 549.000đ /1kg
 • Cua Cốm Rượu (4-5 con/kg): 899.000đ /1kg
 • Cua Gạch (2-3 con/kg): 749.000đ/ 1kg
 • Cua Thịt (700-900g/con): 849.000đ /1kg

NGAO SÒ ỐC SỐNG

 • Ốc Tỏi: 289.000đ /1kg
 • Tu Hài Cồ: 459.000đ /1kg
 • Sò Huyết Cồ: 489.000đ /1kg
 • Ốc Miệng Rộng: 339.000đ /1kg
 • Ngao Biển Cồ: 259.000đ /1kg
 • Ngao 2 Cồi: 159.000đ /1kg
 • Sò Dương Bi: 199.000đ /1kg
 • Ốc Bulot Đông Lạnh (30-40 con/kg): 349.000đ /1kg
 • Ốc Hương (80 con/kg): 599.000đ /1kg
 • Ốc Hương Cồ (18-22 con /kg): 999.0000đ /1kg

MỰC & BẠCH TUỘC

 • Bạch Tuột Baby 239.000đ /1kg
 • Mực Lá Mino: 429.000đ /1kg
 • Mực Ống Mino (3-6 con 1kg): 399.000đ /1kg
 • Mực Trứng Cấp Đông (10-12 con /kg): 399.000đ /1kg

TÔM TƯƠI SỐNG

 • Tôm Sú Đỏ Sống: 8-11 con 1199.000đ /1kg
 • Tôm tích (5-6con)/kg: 1299.000đ /1kg
 • Tôm Hùm Xanh Sống (size 3- 4 con/kg): 1.099.000đ /1kg
 • Tôm Càng Sen Sống (9-11 con/kg): 489.000đ /1kg
 • Tôm Sú Xanh 15 con: 459.000đ /1kg
 • Tôm Thẻ (30-35 con/ kg): 429.000đ /1kg

HẢI SẢN KHÔ 1 NẮNG

 • Khô Mực (18-25 con/kg): 1199.0000đ/ 1kg
 • Cá Cơm Mầm Khô: 389.000đ/ 1kg
 • Cá Dứa 1 Nắng: 389.000đ/ 1kg
 • Cá Đù 1 Nắng: 239.000đ/ 1kg
 • Mực 1 Nắng: 569.000đ/ 1kg
 • Cá Chỉ Vàng 1 Nắng: 269.000 /1kg
 • Cá Thu 1 Nắng: 359.000đ/ 1kg

HẢI SẢN TIỆN LỢI ĐÔNG LẠNH

 • Chả Ram Tôm Đất: 269.000đ/ 1kg
 • Chả Mực Hạ Long: 499.000đ /1kg

HẢI SẢN NHẬP KHẨU

 • Bào Ngư Hàn Quốc (11-13 con/1kg): 1249.000đ/ 1kg
 • Tôm Alaska Lớn: 1299.000đ /1kg
 • Ốc Vòi Voi Canada: 689.000đ /1kg
 • Cua Kingrab: 2.099.000đ/ 1kg
gọi số hotline dưới đây!