Đơn hàng giao hàng tiêu chuẩn là giao trong ngày trước 6 giờ chiều trong ngày và giao hàng Crabseafood.vn là được giao trong vòng 2h kể từ lúc nhận đơn. Sau 5 giờ chiều, các đơn phát sinh được giao vào ngày hôm sau.

Thời gian này để bảo đảm các sản phẩm đến tay cả nhà luôn là tươi ngon nhất vì Crabseafood.vn không trữ hàng quá lâu, làm ảnh hưởng hương vị và dinh dưỡng của thực phẩm.